Aktuality 2017 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktuality 2017
Vianoce hrejú na duši, na tele...
 
Každý rok v decembri znova nás  privolá ten istý dávny sentiment. Prestretý stôl a na stole svieca do noci svieti v srdci jak pochodeň. V tomto duchu sa niesla tradičná predvianočná besiedka, ktorá mala v srdciach všetkých prítomných zažať vianočnú atmosféru. Tohto roku sa besiedka  uskutočnila v predposledný deň vyučovania,  21.12.2017. Náladu všetkým spríjemnil kultúrny program, ktorý si pripravili takmer všetky ročníky so svojimi triednymi učiteľmi. Počuli sme prekrásne vianočné básne, vinše, koledy a piesne so zimnou tematikou. Súčasťou besiedky bolo aj vyhodnotenie súťaže o najlepšiu dochádzku triedy a jednotlivca za mesiac november. Vyhrala trieda V.A a žiaci: Ján Karala- VII.A, Ján Demeter-IX.A, Ján Demeter- VI.B. Po programe sa žiaci zabavili na diskotéke. Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne. Fotoalbum-->


Vianočné zátišie
 
Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, šťastia. Všetko okolo nás sa ligoce a z domovov sa šíria príjemné vône ihličia, vianočných koláčov. Takúto vianočnú atmosféru si pripravili aj žiaci zo školského internátu. Každá skupina si v svojej dennej izbe pripravila vianočný kútik, ktorý môžete vidieť v našom fotoalbume. Pri vianočnom kútiku deti porozprávali ako prebiehajú Vianoce u nich doma a prezradili aké darčeky by chceli nájsť pod stromčekom. Veríme, že každý z nich zažije krásne vianočné sviatky plné darčekov, lásky a pokoja. Fotoalbbum-->

Kde sa vzal, tu sa vzal,
 
stromček nám už zrazu stál.
 
Už sa celý ligoce,
 
na blízku sú Vianoce.
 
Opäť nám nežne klopú na dvere najobľúbenejšie sviatky roka – Vianoce. Je to čas radostí, zázrakov, prianí. V tomto krásnom predvianočnom období sa všetky deti tešia na vianočný stromček. Aj v našej špeciálnej materskej škole deti vlastnoručne zhotovili z farebného papiera a malých gombíkov vianočné ozdoby. Potom týmito ozdôbkami s rozžiarenými očkami a veľkou radosťou ozdobili svoj maličký vianočný stromček v triede. Fotoalbum-->


Mikulášska besiedka
 
Po roku, ako sa naša škola opäť obliekla do zimného šatu, nastal čas, aby k nám zavítal hosť. Na 6. decembra sa naše deti do školy veľmi tešia. Veď každý vie, že v tento deň chodí svätý Mikuláš.  A nebolo to inak ani teraz, Mikuláš zavítal aj do našej školy. Deti však netrpezlivo čakali na stretnutie s Mikulášom i čertom. Tí, čo boli dobrí a poslúchali, čakala sladká odmena. Tí, šibali, čo zlostili, sa aj báli. Mikuláš k nim zavítal vo svojom tradičnom obleku a usmieval sa spoza bielej brady. Prišiel rozdávať radosť a potešiť srdiečka hlavne tých našich najmenších. Očakávaný Mikuláš s košíkom plným darčekov rozsvietil úsmevy na tvárach detí, ktoré mu s radosťou spievali a recitovali. Za svoje básničky a piesne dostali od Mikuláša srdečné pohladenie a sladký balíček. Veríme, že sa Mikulášska besiedka všetkým páčila, ale tiež dúfame, že  na nás budúci rok  Mikuláš aj s čertom nezabudne. Fotoalbum-->


Najkrajšia vianočná ikebana
 
Vianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami. Tomuto sviatku predchádza niekoľko týždňové obdobie príprav tak doma ako aj v škole. Neodmysliteľnou súčasťou je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. 5. decembra sa do slávnostného obliekla celá škola, výzdobou na chodbách aj v triedach. Škola voňala ihličím a perníkmi. V triedach sa usilovne pracovalo, žiaci zdobili ikebany sviečkami, orechmi, šiškami, hviezdičkami a rôznym prírodným materiálom. Súťažou o najkrajšiu vianočnú ikebanu sme aj my chceli prispieť k vianočnej výzdobe. Z množstva veľmi krásnych výtvorov bolo porote náročné vybrať tú najkrajšiu. Porota ocenila sladkou odmenou tieto triedy: variant B1 a B4, triedu 3.A, B a 8.A. Ďakujeme všetkým, že svojou prácou priniesli kúsok vianočnej atmosféry aj do našej školy. Fotoalbum-->


Vyhodnotenie súťaže ,,Ochranárik“
 
1.december je pre našu krajinu Národným dňom tiesňového volania 112. Práve v tento deň sa v zasadačke MsÚ v Medzilaborciach uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Ochranárik“, do ktorého sa prihlásila aj naša škola. Prečo? Pretože je potrebné dať žiakom do povedomia, aká je dôležitá základná prvá pomoc a ako si treba vážiť tých, ktorí každodenne zachraňujú životy. V tomto okresnom kole boli žiaci rozdelení do 4 kategórií a víťazi postúpili do národného kola, ktoré bude vyhodnotené 1.3.2018 práve na Svetový deň civilnej ochrany. Naši žiaci sa umiestnili v kategórii špeciálnych škôl takto: 1. miesto: Pavol Gažik, 2. miesto: Dalibor Gažik, 3. miesto: Kristián Sivák. Vecné ceny výhercom odovzdal prednosta MsÚ p. Ing. Martinák. Výhercom srdečne gratulujeme a postupujúcemu do národného kola Paľkovi Gažikovi  držíme palce. Fotoalbum-->


Svetový deň televízie
 
Dňa 21.11. 2017 sme si pripomenuli Svetový deň televízie. Žiaci dostali za úlohu zhotoviť makety televízie podľa  vlastnej fantázie. Bola to tímová práca, kde si deti navzájom vymieňali nápady a prispeli k zhotoveniu. Neskôr sa žiaci z internátu zúčastnili besedy, kde sa oboznámili s históriou sledovania TV. Po úvodných informáciách z histórie sa rozpútala diskusia o prínose televízie v našom živote. Deti sa aktívne zapájali  a rozprávali o tom, že prostredníctvom televízie sa dozvedajú nové informácie zo sveta aj z domova, relaxujú, prežívajú športové prenosy z pohodlia domova. Najradšej však sledujú rozprávky, fantazijne  a dobrodružné filmy, zábavné a vedomostné relácie pre deti a mládež. Radi si zatancujú pri hudobných  reláciách. Beseda priniesla pozitívne ohlasy, kde si žiaci uvedomili, že si už svet bez televízie nevedia predstaviť. Fotoalbum-->
 
 
Futbalový turnaj
 
Dňa 15.11.2017 sme sa zúčastnili halového futbalového turnaja vo Vranove na Topľou. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po 4. V prvej skupine boli mužstvá SŠI Vranov nad Topľou, SŠI Medzilaborce, ŠZŠ Prešov a ŠZŠ Bačkov. V druhej skupine boli mužstvá SŠI Vranov nad Topľou II. , SŠI Svidník, SŠI Liptovský Hrádok a ZŠ Nižný Hrabovec. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky nám zatancovali páry žiakov zo školy SŠI Vranov nad Topľou a potom sa rozbehol celý turnaj. Mužstvá v jednotlivých skupinách hrali medzi sebou systémom každý s každým a prvé dve mužstvá postúpili do semifinále a potom následne do finále a zápasu o 3.miesto. Jeden zápas trval 10 minút počas ktorých padalo dosť veľa gólov, keďže sa hralo na hádzanárske bránky. Po prehratom a remízovom zápase, sme v treťom zápase po nešťastnom konci nepostúpili do semifinále. Sklamanie v našom mužstve bolo obrovské, pretože na turnaj sme išli s veľkými ambíciami, no žiaľ museli sme sa uspokojiť aspoň s pohárom pre najlepšieho brankára na turnaji, ktorým sa stal Pavel Gažík. Z turnaja sme sa poučili, získali potrebné skúsenosti a zistili, kde sú naše nedostatky, aby nabudúce bol jeden z pohárov konečne náš. Fotoalbum-->


Návšteva ZOO Stropkov
 
Dňa 9.11.2017 v popoludňajších hodinách II. výchovná skupina navštívila ZOO park v Stropkove. Deti majú veľmi radi zvieratá a táto návšteva ZOO bola pre nich prvou. Spoločne sme pozorovali tigra, medveďa, somára... Niektoré zvieratá nám vôbec nevenovali pozornosť, mali poobedňajší odpočinok. Navštívili sme aj vivárium, v ktorom sme sa aj trochu báli tých všelijakých hadov. V areáli zoologickej záhrady sme sa voľné chvíle spríjemnili aktivitami na atypických detských hojdačkách, preliezkach a šmýkačkách. Navštívili sme  aj rozprávkový bufet Červená čiapočka. Toto obľúbené miesto ponúka príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych, čo sme naplno využili. Fotoalbum-->


Záložka do knihy spája školy
 
Mesiac október je už tradične medzinárodným mesiacom školských knižníc. Tento rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásila už 8. ročník projektu ,,Záložka do knihy spája školy“. Téma tohtoročného projektu bola: Tajuplný svet knižných príbehov. Aj v tomto školskom roku  sa naša škola zapojila do tohto projektu. Celý deň bol venovaný knihám. Žiaci si čítali, rozprávali príbehy, objavovali krásu a múdrosť kníh. Na ďalších hodinách vytvorili zaujímavé záložky. Pri tvorbe záložiek boli použité ľubovoľné techniky a motívy z kníh, časopisov, rozprávok či počítačových hier. Záložky každá trieda prezentovala, opísala postup vyhotovenia. Porota ocenila najoriginálnejší nápad, netradičnú techniku a najlepšie spracovanie. Najkrajšie záložky boli odoslané družobnej škole do Brezna. Fotoalbum-->


Prednes poézie a prózy
 
           Deň ako ostatné, a predsa iný. 27.október sa na našej škole odlišoval tým, že sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťažiaci s napätím čakali na svoj prednes. Aj keď sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne, určite pociťovali trému zo svojho vystúpenia. Žiaci súťažili