2017 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktuality 2017
Vianoce hrejú na duši, na tele...
 
Každý rok v decembri znova nás  privolá ten istý dávny sentiment. Prestretý stôl a na stole svieca do noci svieti v srdci jak pochodeň. V tomto duchu sa niesla tradičná predvianočná besiedka, ktorá mala v srdciach všetkých prítomných zažať vianočnú atmosféru. Tohto roku sa besiedka  uskutočnila v predposledný deň vyučovania,  21.12.2017. Náladu všetkým spríjemnil kultúrny program, ktorý si pripravili takmer všetky ročníky so svojimi triednymi učiteľmi. Počuli sme prekrásne vianočné básne, vinše, koledy a piesne so zimnou tematikou. Súčasťou besiedky bolo aj vyhodnotenie súťaže o najlepšiu dochádzku triedy a jednotlivca za mesiac november. Vyhrala trieda V.A a žiaci: Ján Karala- VII.A, Ján Demeter-IX.A, Ján Demeter- VI.B. Po programe sa žiaci zabavili na diskotéke. Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne. Fotoalbum-->


Vianočné zátišie
 
Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, šťastia. Všetko okolo nás sa ligoce a z domovov sa šíria príjemné vône ihličia, vianočných koláčov. Takúto vianočnú atmosféru si pripravili aj žiaci zo školského internátu. Každá skupina si v svojej dennej izbe pripravila vianočný kútik, ktorý môžete vidieť v našom fotoalbume. Pri vianočnom kútiku deti porozprávali ako prebiehajú Vianoce u nich doma a prezradili aké darčeky by chceli nájsť pod stromčekom. Veríme, že každý z nich zažije krásne vianočné sviatky plné darčekov, lásky a pokoja. Fotoalbbum-->

Kde sa vzal, tu sa vzal,
 
stromček nám už zrazu stál.
 
Už sa celý ligoce,
 
na blízku sú Vianoce.
 
Opäť nám nežne klopú na dvere najobľúbenejšie sviatky roka – Vianoce. Je to čas radostí, zázrakov, prianí. V tomto krásnom predvianočnom období sa všetky deti tešia na vianočný stromček. Aj v našej špeciálnej materskej škole deti vlastnoručne zhotovili z farebného papiera a malých gombíkov vianočné ozdoby. Potom týmito ozdôbkami s rozžiarenými očkami a veľkou radosťou ozdobili svoj maličký vianočný stromček v triede. Fotoalbum-->


Mikulášska besiedka
 
Po roku, ako sa naša škola opäť obliekla do zimného šatu, nastal čas, aby k nám zavítal hosť. Na 6. decembra sa naše deti do školy veľmi tešia. Veď každý vie, že v tento deň chodí svätý Mikuláš.  A nebolo to inak ani teraz, Mikuláš zavítal aj do našej školy. Deti však netrpezlivo čakali na stretnutie s Mikulášom i čertom. Tí, čo boli dobrí a poslúchali, čakala sladká odmena. Tí, šibali, čo zlostili, sa aj báli. Mikuláš k nim zavítal vo svojom tradičnom obleku a usmieval sa spoza bielej brady. Prišiel rozdávať radosť a potešiť srdiečka hlavne tých našich najmenších. Očakávaný Mikuláš s košíkom plným darčekov rozsvietil úsmevy na tvárach detí, ktoré mu s radosťou spievali a recitovali. Za svoje básničky a piesne dostali od Mikuláša srdečné pohladenie a sladký balíček. Veríme, že sa Mikulášska besiedka všetkým páčila, ale tiež dúfame, že  na nás budúci rok  Mikuláš aj s čertom nezabudne. Fotoalbum-->


Najkrajšia vianočná ikebana
 
Vianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami. Tomuto sviatku predchádza niekoľko týždňové obdobie príprav tak doma ako aj v škole. Neodmysliteľnou súčasťou je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. 5. decembra sa do slávnostného obliekla celá škola, výzdobou na chodbách aj v triedach. Škola voňala ihličím a perníkmi. V triedach sa usilovne pracovalo, žiaci zdobili ikebany sviečkami, orechmi, šiškami, hviezdičkami a rôznym prírodným materiálom. Súťažou o najkrajšiu vianočnú ikebanu sme aj my chceli prispieť k vianočnej výzdobe. Z množstva veľmi krásnych výtvorov bolo porote náročné vybrať tú najkrajšiu. Porota ocenila sladkou odmenou tieto triedy: variant B1 a B4, triedu 3.A, B a 8.A. Ďakujeme všetkým, že svojou prácou priniesli kúsok vianočnej atmosféry aj do našej školy. Fotoalbum-->


Vyhodnotenie súťaže ,,Ochranárik“
 
1.december je pre našu krajinu Národným dňom tiesňového volania 112. Práve v tento deň sa v zasadačke MsÚ v Medzilaborciach uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Ochranárik“, do ktorého sa prihlásila aj naša škola. Prečo? Pretože je potrebné dať žiakom do povedomia, aká je dôležitá základná prvá pomoc a ako si treba vážiť tých, ktorí každodenne zachraňujú životy. V tomto okresnom kole boli žiaci rozdelení do 4 kategórií a víťazi postúpili do národného kola, ktoré bude vyhodnotené 1.3.2018 práve na Svetový deň civilnej ochrany. Naši žiaci sa umiestnili v kategórii špeciálnych škôl takto: 1. miesto: Pavol Gažik, 2. miesto: Dalibor Gažik, 3. miesto: Kristián Sivák. Vecné ceny výhercom odovzdal prednosta MsÚ p. Ing. Martinák. Výhercom srdečne gratulujeme a postupujúcemu do národného kola Paľkovi Gažikovi  držíme palce. Fotoalbum-->


Svetový deň televízie
 
Dňa 21.11. 2017 sme si pripomenuli Svetový deň televízie. Žiaci dostali za úlohu zhotoviť makety televízie podľa  vlastnej fantázie. Bola to tímová práca, kde si deti navzájom vymieňali nápady a prispeli k zhotoveniu. Neskôr sa žiaci z internátu zúčastnili besedy, kde sa oboznámili s históriou sledovania TV. Po úvodných informáciách z histórie sa rozpútala diskusia o prínose televízie v našom živote. Deti sa aktívne zapájali  a rozprávali o tom, že prostredníctvom televízie sa dozvedajú nové informácie zo sveta aj z domova, relaxujú, prežívajú športové prenosy z pohodlia domova. Najradšej však sledujú rozprávky, fantazijne  a dobrodružné filmy, zábavné a vedomostné relácie pre deti a mládež. Radi si zatancujú pri hudobných  reláciách. Beseda priniesla pozitívne ohlasy, kde si žiaci uvedomili, že si už svet bez televízie nevedia predstaviť. Fotoalbum-->
 
 
Futbalový turnaj
 
Dňa 15.11.2017 sme sa zúčastnili halového futbalového turnaja vo Vranove na Topľou. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po 4. V prvej skupine boli mužstvá SŠI Vranov nad Topľou, SŠI Medzilaborce, ŠZŠ Prešov a ŠZŠ Bačkov. V druhej skupine boli mužstvá SŠI Vranov nad Topľou II. , SŠI Svidník, SŠI Liptovský Hrádok a ZŠ Nižný Hrabovec. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky nám zatancovali páry žiakov zo školy SŠI Vranov nad Topľou a potom sa rozbehol celý turnaj. Mužstvá v jednotlivých skupinách hrali medzi sebou systémom každý s každým a prvé dve mužstvá postúpili do semifinále a potom následne do finále a zápasu o 3.miesto. Jeden zápas trval 10 minút počas ktorých padalo dosť veľa gólov, keďže sa hralo na hádzanárske bránky. Po prehratom a remízovom zápase, sme v treťom zápase po nešťastnom konci nepostúpili do semifinále. Sklamanie v našom mužstve bolo obrovské, pretože na turnaj sme išli s veľkými ambíciami, no žiaľ museli sme sa uspokojiť aspoň s pohárom pre najlepšieho brankára na turnaji, ktorým sa stal Pavel Gažík. Z turnaja sme sa poučili, získali potrebné skúsenosti a zistili, kde sú naše nedostatky, aby nabudúce bol jeden z pohárov konečne náš. Fotoalbum-->


Návšteva ZOO Stropkov
 
Dňa 9.11.2017 v popoludňajších hodinách II. výchovná skupina navštívila ZOO park v Stropkove. Deti majú veľmi radi zvieratá a táto návšteva ZOO bola pre nich prvou. Spoločne sme pozorovali tigra, medveďa, somára... Niektoré zvieratá nám vôbec nevenovali pozornosť, mali poobedňajší odpočinok. Navštívili sme aj vivárium, v ktorom sme sa aj trochu báli tých všelijakých hadov. V areáli zoologickej záhrady sme sa voľné chvíle spríjemnili aktivitami na atypických detských hojdačkách, preliezkach a šmýkačkách. Navštívili sme  aj rozprávkový bufet Červená čiapočka. Toto obľúbené miesto ponúka príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych, čo sme naplno využili. Fotoalbum-->


Záložka do knihy spája školy
 
Mesiac október je už tradične medzinárodným mesiacom školských knižníc. Tento rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásila už 8. ročník projektu ,,Záložka do knihy spája školy“. Téma tohtoročného projektu bola: Tajuplný svet knižných príbehov. Aj v tomto školskom roku  sa naša škola zapojila do tohto projektu. Celý deň bol venovaný knihám. Žiaci si čítali, rozprávali príbehy, objavovali krásu a múdrosť kníh. Na ďalších hodinách vytvorili zaujímavé záložky. Pri tvorbe záložiek boli použité ľubovoľné techniky a motívy z kníh, časopisov, rozprávok či počítačových hier. Záložky každá trieda prezentovala, opísala postup vyhotovenia. Porota ocenila najoriginálnejší nápad, netradičnú techniku a najlepšie spracovanie. Najkrajšie záložky boli odoslané družobnej škole do Brezna. Fotoalbum-->


Prednes poézie a prózy
 
           Deň ako ostatné, a predsa iný. 27.október sa na našej škole odlišoval tým, že sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťažiaci s napätím čakali na svoj prednes. Aj keď sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne, určite pociťovali trému zo svojho vystúpenia. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: Prípravný ročník-4. ročník a varianty B a žiaci 5.-9.ročníka so žiakmi z praktickej školy. Recitovali sa básne a príbehy od známych i menej známych autorov. Pripomenuli sme si, aká je naša slovenčina krásny a ľubozvučná. Žiaci ukázali, že sa dokážu naučiť naozaj dlhý text a predniesť ho tak , ako ozajstní recitátori. Fotoalbum-->
 
Porota mala veľmi ťažkú úlohu, výkony boli veľmi pekné a nakoniec rozhodla takto:
1. kategória: P.r.- 4.ročník+ variant B
1. miesto: Martina Bilá- III.A
2. miesto: Zuzana Surmajová-P.r.1
3. miesto: Dušan Pompa, Martin Čonka- var. B3

2. kategória:5.-9. ročník+ PŠ
1. miesto: Michaela Gáborová- PŠ2
2. miesto: Tomáš Kaleja- VII.A
3. miesto: Martin Kaleja- IX.B

Ochranárik
 
V mesiaci október sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Medzilaborce pod názvom ,, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Súťaže sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti. Témou okresného kola súťaže bola:,, Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Chlapci aj dievčatá pracovali samostatne aj v skupinách a už netrpezlivo čakajú na vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční práve v Národný deň čísla tiesňového volania- 1. decembra 2017. Všetky umelecké práce detí a žiakov budú umiestnené na výstave v priestoroch MsÚ. Fotoalbum-->

 
Jesenné aktivity v materskej škole
 
Jeseň prišla ako víla,
stromom vlasy zafarbila.
Teraz má už klobúk zlatý,
červené a zlaté vlasy.
 
Jeseň je považovaná za jedno z najkrajších ročných období, keď sa môžeme potešiť pestrou paletou jesenných farieb a zbierať plody jesene. Aj v našej špeciálnej materskej škole sme tejto časti roka venovali veľkú pozornosť, z ktorej vzišlo veľa rôznych akcií. V prvom rade sme s deťmi pozorovali zmeny v prírode, práce v záhradách, zoznamovali sa s ovocím a zeleninou. Taktiež sa deti oboznamovali s darmi, ktoré ponúka záhrada, les, pole. Na vychádzke v lese, v blízkom okolí materskej školy sme nazbierali všetko, čo nám les ponúkol. Z týchto produktov sme zhotovili rozprávkové myšky z orechov, stromčeky a hríbiky zo šišiek, postavičky zvieratiek z gaštanov. Deti pomohli pani učiteľke vyzdobiť veľkú tekvicu, ktorú dali do tvorivého kútika spolu so svojimi výrobkami. Táto jesenná aktivita bola zameraná na rozvoj tvorivosti detí, na rozvoj jemnej motoriky rúk a na získavanie a rozširovanie skúseností o jeseni. Fotoalbum-->


Jesenná výstavka
 
Každý rok zdobíme priestory našej školy jesennými plodmi. Do tejto činnosti sa zapájajú všetky výchovné skupiny od najmenších až po najväčších. Každá výchovná skupina si samostatne vytvorí nástenku s jesennými motívmi, ktorá zdobí vchody do ich denných izieb. Sú to ježkovia, hrušky, jablká, jesenné príšery z lístia a pod. Do tvorenia výstavky pred telocvičnou priloží ruku k dielu každý. Najmenší nazbierajú lesné plody a tí najstarší z nich vytvoria nádherné vecičky. Žiaci vytvorili napríklad ježka zo šišiek, stonožky z lístia, zdobili dyne a  vytvorili jesennú kyticu. Táto akcia patrí v našej škole medzi obľúbené, a preto ju zorganizujeme aj na ďalší rok. Už teraz sa tešíme na ďalšie nápady našich detí a vychovávateľov. Fotoalbum-->

 
Beseda na tému „Drogová závislosť.“
 
Dňa 26.10.2017 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili besedy na tému „Drogová závislosť.“ Dozvedeli sa o závislostiach, o nebezpečenstve návykových látok na ľudský organizmus. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o vzniku závislosti a prvého kontaktu s drogou vôbec, nasmerovať ich vzdelávaním a výchovou k plnohodnotnému životu- doma, v škole, vo vzťahoch ku ktorým vôbec nie sú potrebné rôzne návykové látky. Žiaci otvorene rozprávali o problémoch, s ktorými sa vo svojom veku pravidelne stretávajú. Výchovná poradkyňa Mgr. Erika Onufráková. Fotoalbum-->
 

Medzinárodný deň stromov
 
           Už od nepamäti prejavoval človek záujem o stromy, boli uctievané, chránené, stávali sa objektom pozornosti básnikov, maliarov, fotografov. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. 20. októbra sa schádzajú jednotlivci i členovia rôznych organizácií, aby si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život. Takto sa začal zahmlený deň stromov aj na našej škole, kde učitelia svojim žiakom rozprávali a spoločne diskutovali o stromoch. Pre niektorých známe, pre iných neznáme poznatky o stromoch, živočíchoch, plodoch lesa, žiaci zaujato počúvali. Po chvíli, ako sa slnko ukázalo spoza zahmlenej oblohy, sa žiaci vybrali do prírody, ktorá práve v toto ročné obdobie hýri tými najkrajšími farbami. Práve tu, v prirodzenom prostredí, žiaci pozorovali prírodu, rôzne druhy stromov, zbierali listy a prírodniny. Fotoalbum-->


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

4. septembra 2017 sa po letných prázdninách opäť otvorili brány školy. Žiaci a učitelia sa po dvojmesačných prázdninách vrátili do zrekonštruovanej a vynovenej budovy školy. Oddýchnutí a načerpaní silami sa tešili na stretnutia so spolužiakmi a kolegami. V úvode slávnostného zahájenia školského roka zaznela v priestoroch školy štátna hymna SR. Nový školský rok otvoril príhovorom p. riaditeľ Mgr. Capcara, privítal prítomných rodičov, učiteľov a žiakov. Následne p. riaditeľ odovzdal slovo p. zástupkyni Mgr. Gubovej, ktorá privítala nových žiakov v škôlke a v prípravných ročníkoch, oboznámila so zmenami a s organizačnými pokynmi na prvé dni nového školského roka. V závere pán riaditeľ všetkým poprial veľa úspechov a tvorivých síl do nového školského roka 2017/2018.

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, DUCHNOVIČOVA 479, MEDZILABORCE
Školský rok 2017/2018
sa po letných prázdninách pre Vás, milí rodičia a žiaci, opäť otvorí 4.9.2017 o 8:00 hod. Slávnostné zahájenie školského roka sa uskutoční v priestoroch budovy školy.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018
Prázdniny
         
Posledný deň   vyučovania pred začiatkom prázdnin
         
Termín prázdnin
         
Začiatok   vyučovania po prázdninách
jesenné
         
27.   október 2017
  
(piatok)
         
30.   október
  
31. október 2017
         
2.   november 2017
  
(štvrtok)
vianočné
         
22.   december 2017
  
(piatok)
         
23.   december 2017
  
– 5. január 2018
         
8.   január 2018
  
(pondelok)
polročné
         
1.   február 2018
  
(štvrtok)
         
2.   február 2018
  
(piatok)
         
5.   február 2018
  
(pondelok)

         
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
         
16.   február 2018
  
(piatok)
         
19.   február –
  
23.   február 2018
         
26.   február 2018
  
(pondelok)
         
jar
         
Košický kraj,   Prešovský kraj
         
23.   február 2018
  
(piatok)
         
26.   február –
  
2.   marec 2018
         
5.   marec 2018
  
(pondelok)

         
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj
         
2.   marec 2018
  
(piatok)
         
5.   marec –
  
9.   marec 2018
         
12.   marec 2018
  
(pondelok)
veľkonoč

         
28.   marec 2018
  
(streda)
         
29.   marec
  
3. apríl 2018
         
4.   apríl 2018
  
(streda)
letné

         
29.   jún 2018
  
(piatok)
         
2.   júl
  
31. august 2018
         
3.   september 2018
  
(pondelok)

Návšteva MMUAW v Medzilaborciach 22.6.2017

Cesta za splnením si svojho sna. Aj takto by sme mohli nazvať začiatky, pôsobenie a tvorbu svetoznámeho umelca, rodičia ktorého pochádzajú z neďalekej obce Mikova. 22. 6. 2017 žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka navštívili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Odborný výklad a sprievod zabezpečovala zamestnankyňa múzea. Oboznámila nás s expozíciami diel Andyho Warhola, s expozíciami street-artu, pop-artu. Zaujímavé bolo rozprávanie o jeho pôvode a ceste za splnením si sna, počas ktorej sa z obyčajného chlapca stal svetoznámy a uznávaný umelec. Dozvedeli sme sa, že stála expozícia diel Andyho Warhola pozostáva z originálov diel Andyho Warhola zapožičaných múzeu nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, zo zbierok súkromných zberateľov a z diel, ktoré sú majetkom múzea. V expozícii sú zastúpené všetky tvorivé obdobia umelca vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Expozícia pozostáva z cca 200 umeleckých diel. Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola pozostáva z cenných autentických materiálov, artefaktov získaných, alebo zapožičaných od pozostalých a blízkych umelca, listín a rekvizít, ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode. Celá prehliadka bola pre nás fascinujúca. Mali sme možnosť zistiť, že v niektorých prípadoch „stojí za to“, ísť si za svojim snom a naplno sa venovať tomu, čo nás baví. Fotoalbum-->


 
Výlet ZOO Košice 21.6.2017
 
„Najprekrajší“ výlet –  týmito slovami deti  ohodnotili  výlet do ZOO Košice, ktorý sa uskutočnil 21.06.2017. Bol to hádam najočakávanejší deň školského roku. Najskôr cesta autobusom, pre mnohých prvá. ZOO so stovkami živočíchov z Európy a Ázie nechala v nemom úžase všetky deti i dospelých. Obdivovali sme zebry, ťavy, tigre, paviány, antilopy, leva, tučniaky, tulene, hady, vtáctvo... Okrem živých zvierat nás nielen pobavili, ale poniektorých aj rozplakali desiatky dinosaurov v životných veľkostiach v DinoParku. Tu sme nevynechali ani unikátne 3DKino. Návšteva ZOO nám poskytla nielen poznanie, ale aj zábavu. Deti si mohli oddýchnuť na detských ihriskách s množstvom hojdačiek, preliezačiek, šmýkačiek, pieskovísk... Pri odchode sa  s nami lúčil majestátny páv. A my sa už len tešíme na ďalšiu návštevu. Fotoalbum-->


 
Návšteva u hasičov 21.6.2017
 
Dňa  21.06.2017  žiaci našej školy absolvovali krátku exkurziu na hasičskej stanici v Medzilaborciach. Zúčastnili sa jej žiaci od prípravného ročníka, až po najstarších žiakov v praktickej škole. Teoretickými informáciami a praktickými ukážkami oboznamovali žiakov službukonajúci hasiči. Žiaci mali možnosť vyskúšať si niektoré z pomôcok, ktoré hasiči využívajú pri záchrane ľudských životov ako aj  pri požiaroch. Všetkým žiakom, či už tým najmenším, ale i starším z nich sa táto exkurzia páčila a zaujala ich. Boli fascinovaní najmä rôznorodosťou techniky, ktorá sa tam využíva. Odchádzali plní zážitkov a príjemné schladení, keďže im hasiči v závere predviedli hasičskú hadicu. Fotoalbum-->


 
Medzinárodný deň detí 1.6.2017
 
Aj naša škola je plná detí, a v tento deň obzvlášť. Vedy však paradoxne zíva prázdnotou. Areál školy pravidelne opúšťame a smerujeme k detským ihriskám, do prírody. Každé z detí  je plné očakávaní. Učiteľom zas nechýba tvorivosť a tak je MDD plný nápadov, hier, súťaží. Za každý detský výkon nechýba sladká odmena. Najväčším zážitkom je pre deti opekačka. Každý má príležitosť vyskúšať si zber dreva, rozloženie ohňa v prírode a opekanie špekáčika. Deti sa tak nielen zabávali, ale zároveň získavali nejaké tie praktické zručnosti. Týmto sa však deň neskončil a pokračoval zábavno- súťažným popoludním až do večerných hodín. Fotoalbum-->


 
Pochod Dukla 23.5.2017
 
Dňa 23. 5. 2017 sa uskutočnil turistický pochod Čertižné – Dukla, na ktorom sa zúčastnilo 42 žiakov a 11 pedagogických zamestnancov. Tento tradičný pochod sa uskutočňuje už niekoľko desaťročí. Dĺžka trasy je približne 12 km, ktorá vedie pozdĺž slovensko – poľských hraníc. Začiatok pochodu je situovaný v dedinke Čertižné, kde sa po príjazde autobusu, s dobrou náladou, skupina vydáva na pochod. V polovici trasy a zopár kilometrov „v nohách“ nastáva prestávka na občerstvenie, v priebehu ktorej sa opeká. Do cieľa, ktorý je pri Vyhliadkovej veži na Dukle, prichádzame síce vyčerpaní, ale s dobrým pocitom, že sme tento náročný terén zvládli. Fotoalbum-->


 
Slávik 2.5.2017
 
Spievaj, že si spievaj, spevavé stvorenie, veď je spev najkrajšie v svete potešenie...
... a spievalo sa aj na našej škole. To, že je spev najkrajšie potešenie, dokázali aj naši žiaci na 0. ročníku školského kola speváckej súťaže ,,SLÁVIK“ dňa 2. mája 2017. Žiaci spievali podľa vlastného výberu piesne umelé, ľudové, moderné, rómske, slovenské, smutné, veselé... . V každom prípade to bol prejav spontánny, bezprostredný. Niektorí žiaci zaspievali smelo a pekným prejavom, u niektorých sa prejavila tréma, ale všetky výkony si zaslúžili potlesk a pochvalu za vzornú reprezentáciu triedy. Fotoalbum-->


Najkrajšie veľkonočné vajíčko 14.4.2017
 
S príchodom jari prichádza Veľká noc. Typickým symbolom Veľkej noci sú veľkonočné vajíčka. Vždy pred veľkou nocou si pripravíme súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčka, z ktorých si zhotovíme výstavku. Do súťaže sa zapájajú všetky výchovné skupiny. Je na každom vychovávateľovi a dieťati akú techniku si zvolí. Fantázii sa medze nekladú. Deti túto súťaž obľubujú. Najobľúbenejším materiálom je papier. Staršie deti sa pokúsia aj o prácu s vyfúknutým vajíčkom, no je to práca veľmi krehká, namáhavá. Ten kto zhotovil najkrajšie vajíčko, si môže niečo vybrať z pripravených cien. Fotoalbum-->


 
Návšteva knižnice 1.3.2017
 
V našej špeciálnej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k knihám. U detí rozvíjame pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme mestskú  knižnicu. Aj tento rok prvého marca sme navštívili knižnicu v meste Medzilaborce. Tu mali deti možnosť dozvedieť sa, že knihy sa dajú kúpiť ale aj požičať. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Pani knihovnička prečítala deťom krátku rozprávku. Deti pozorne počúvali a za pozornosť dostali malú odmenu. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvorili pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. Fotoalbum-->


 
Divadelné predstavenie 29.3.2017
 
Dňa 29.03.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré sa uskutočnilo v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Medzilaborciach. Herci Detského kočovného divadla Drak z Prešova sa žiakom predstavili v hre Jozefa Hollého, Kubo. Scéna na javisku žiakom pripomenula život ľudí v minulosti, ktorej dej bol popretkávaný známymi ľudovými piesňami. Veselé časti hry mnohých rozosmiali a spolu s hercami si žiaci pospevovali  známe piesne. Nielen klasickým vyučovaním, ale aj prostredníctvom zážitkového učenia, sa snažíme žiakom priblížiť tvorbu slovenských spisovateľov. Fotoalbum-->


 
Valentínska diskotéka 14.2.2017
 
14. február patrí všetkým zamilovaným, všetkým tým, ktorí sa majú radi. Aj deti z našich výchovných skupín sa majú radi, a preto im každý rok prichystáme valentínsku diskotéku plnú prekvapení. Každá výchovná skupina si pripraví kratučký program, s ktorým sa prezentuje pred všetkými prítomnými. Po programe sa deti zapájajú do súťaží, v ktorých sa usiluje každý zvíťaziť. Medzi najobľúbenejšie súťaže patria: jablkový tanec, stoličkový tanec, ťahanie šnúrky so sladkosťou do úst bez pomoci rúk, triafanie šnúrky do fľaše , pochod s pinpongovou loptičkou na lyžici v ústach...  Každý zúčastnený dostane sladkú odmenu. Po všetkých aktivitách nasleduje najobľúbenejšia časť dňa a to je diskotéka. Fotoalbum-->


 
Karneval 25.1.2017
 
Tak ako každý rok, aj tohto roku, sa uskutočnil dlho očakávaný fašiangový karneval. Žiaci všetkých tried sa starostlivo pripravovali a nacvičovali kultúrny program, ktorým sa chceli prezentovať na karnevale. Po krásnom programe sa žiaci premenili na známe i neznáme rozprávkové bytosti. A už sme kráčali. Kde? No predsa do škraboškami, balónmi a konfetami vyzdobenej telocvične. Srdečne sme  všetky masky privítali a vyzvali ich, aby sa po ročníkoch ukázali a predstavili. Aby bola fašiangová zábava veselá, do rytmu im hrali veselé piesne, ktoré roztancovali všetky masky. Deti v krásnych, ale hlavne vlastnoručne vyrobených maskách šantili, spievali a tancovali. Keď hudba stíchla a dvere telocvične sa zatvorili, všetci ostali smutní. Skončili sa fašiangy a začína pôstne obdobie a príprava na Veľkú noc. Keď ideme okolo všetkých tých krásnych masiek, spomenieme si na perfektnú fašiangovú atmosféru a tešíme sa, že sa o rok stretnemeznovu. Fotoalbum-->


 
Snehové kráľovstvo 30.1.2017
 
Ak k nám zavíta pekná, na sneh bohatá zima, náš školský dvor sa premení na snehové kráľovstvo. A taká veru bola aj tohtoročná zima. Školský dvor bol plný snehu, a tak sa každá výchovná skupina vybrala postaviť si svoje snehové kráľovstvo. Je to namáhavá úloha, pretože sneh je ťažký a treba ho veľa. Najťažšou úlohou je nahádzať sneh  na veľkú kopu a spevniť ju, udupať. Tejto role sa ujali starší chlapci. Dievčatá spolu s menšími deťmi sa postarali o vnútro a výzdobu príbytkov. Každý si vyskúšal ako sa v takomto kráľovstve oddychuje. Fotoalbum-->
Návrat na obsah