Špec. zákl. škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu úspešne vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si  osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život. Vzdelávajú sa tu žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v kombinácií s mentálnym postihnutím.

Špeciálna základná škola  s materskou školou internátna
 
Triednictvo v školskom roku 2020/2021

Vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
 • PR1 Mgr. ONUFRÁKOVÁ Erika
 • PR2 Mgr. KOMANICKÁ Daniela
 • 1.A  Mgr. CHACHAĽÁKOVÁ Ingrid
 • 1.B  Mgr. KOSŤOVÁ Jana
 • 2.A  PaedDr. PIROŠOVÁ Martina
 • 2.B  PhDr. WOJČIKOVÁ Jana
 • 3.A  Mgr. ŽUKOVÁ Andrea
 • 3.B  Mgr. ŠIMOVIČOVÁ Andrea
 • 4.A  PhDr. DŽUPINOVÁ Zuzana
 • 5.A  Mgr. KRASLANOVÁ Alexandra
 • 6.A  PhDr. MIHALIČOVÁ Žaneta
 • 6.B  PhDr. DŽUPIN Vladimír
 • 7.A  Mgr. BAJAJOVÁ Denisa
 • 7.B  Mgr. GUBA Marek
 • 8.A  Mgr. BUČKO Jozef
 • 9.A  Mgr. CAPCAROVÁ Ivana
 
Vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  a autizmom s mentálnym postihnutím
 • B 1  Mgr. PIRNÍKOVÁ Michaela
 • B 2  Mgr. MARKOVIČOVÁ Monika
 • B 3  Mgr. BARANČÍKOVÁ Mariana
 • B 4  Mgr. KUZMOVÁ Veronika
 
Ďalší učitelia
Mgr. KOSŤOVÁ Michaela
Mgr. SIRIKOVÁ Martina
Asistentka učiteľa: MACHOVÁ Kristína
Asistentka učiteľa: SIJKOVÁ Vladimíra
Vyhodnotenie súťaže ochranárik 1.12.2017
Vedomostný kvíz 22.11.2019
Halový futbalový turnaj VT 21.11.2019
Divadielko - Snehulienka a sedem trpaslíkov
Halový futbalový turnaj ML 6.11.2019
Najkrajší list
Prednes poézie a prózy 22.10.2019
Záložka do knihy spája školy 18.10. 2019
Jesenné účelové cvičenie 11.9. 2019
Divadielko Zlaté kuriatko
Slávik 2019
Po stopách slobody 20.06.2018
Návrat na obsah