Školská jedáleň - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Školská jedáleň
 
 
Naša škola je aktuálne zapojená do dvoch projektov:
1. Školské ovocie
Program "Školské ovocie" je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Deti v škôlke a žiaci základnej školy môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme.

Ciele programu:
-zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
-zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
-znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
-podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

2. Školské mlieko
Školský mliečny program vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život. Prostredníctvom školského mliečneho programu poskytuje dotácie pre školy a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky. Úzkou spoluprácou sa snaží o zdravie našej budúcej generácie. Zapájame sa do Akčného plánu prevencie obezity, Dňa jódu, Dňa mlieka, Dňa vody a týždňa ,,Hovoríme o jedle“. Právom sa považujeme za školu podporujúcu zdravie, lebo celkové zameranie na zdravý životný štýl sa prelína vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít.

Personálne obsadenie ŠJ:
Vedúca ŠJ: Mária Bučková
Hlavná kuchárka: Kveta Hošaková, Drahoslava Gojdičová
Kuchárky: Anna Bajcurová, Silvia Gojdičová
Pomocné kuchárky: Terézia Varcholová, Iveta Zeleňaková, Mária Čahojová
Návrat na obsah