2018 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Vianočné tvorivé dielne

Zima je tu a s ňou najkrajší sviatok, Vianoce. 13.decembra sa naša škola premenila na jednu veľkú dielňu. Vianočné piesne a vystúpenia naladili príjemnú atmosféru a všetci sme sa pustili do tvorenia. Do tvorby sa zapojili všetci žiaci školy. Žiaci sa s pomocou učiteľov snažili vyrobiť čo najkrajšie vianočné ozdoby. Nakoniec sme si originálnymi dielami našich žiakov vyzdobili 2 vianočné stromčeky, čím sme si opäť pripomenuli nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc. Fotoalbum-->


Vianočné pečenie medovníkov

Vianočné sviatky sa spájajú s množstvom tradícií a jednou z nich je aj pečenie medovníkov. Takéto voňavé medovníčky si upiekli aj deti v našej špeciálnej materskej škole. Netradičná činnosť všetkých zaujala. Deti pracovali s veľkým nadšením, zdobili medovníky s veľkou láskou, lebo vedeli, že ich chcú darovať svojim najbližším. Fotoalbum-->


Mikuláš

Tak ako každý rok aj teraz sme s radosťou a strachom očakávali príchod Mikuláša a jeho družiny. A predsa, nezabudol na nás ani tento rok! Prišiel k nám s dvomi anjelmi a veľkým čertom, ktorý sa snažil uloviť čo najviac zlých detí. Tentokrát odišiel naprázdno. Žiaci privítali Mikuláša krásnymi básničkami a pesničkami, za ktoré ich odmenil sladkou odmenou. Dúfame, že na nás Mikuláš nezabudne ani na budúci rok. Tešíme sa na Teba, milý Mikuláš! Fotoalbum-->


Okresné kolo výtvarnej súťaže ,,Ochranárik“

Dňa 30.11.2018 sa na Okresnom úrade v Medzilaborciach konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Téma tohto ročníka bola : ,,Veď aj ja som záchranár“. Žiaci našej školy usilovne pracovali a vytvárali výtvarné diela. Všetky práce boli rozdelené do štyroch kategórií. Z ôsmich zaslaných výtvarných prác sa na 1. mieste umiestnil Kevin Kaleja 9.A, na 2. mieste sa umiestnil Kristián Sivák 6.A a 3. miesto patrilo Tomášovi Kalejovi z 8.A. Víťazné práce postupujú do národného kola a internetového hlasovania, ktoré sa otvorí 14. januára 2019 a ukončí 24.januára 2019. Slávnostné vyhodnotenie národného kola a hlasovania sa uskutoční 11. februára 2019 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Fotoalbum-->


Šarkaniáda

Krásne jesenné dni sme si užívali v prírode a tešili sme sa zo slnečného počasia, ale aj tak sme dlho očakávali, kým nám jesenný vietor poriadne zafúka. Ten deň konečne nastal, 21.11.2018 sme organizovali šarkaniádu. Šarkany si poctivo pripravovali deti aj vychovávatelia. Každé dieťa si vykreslilo a ozdobilo šarkana podľa vlastnej predstavy. Do tejto akcie sa zapojili hlavne deti nižších ročníkov. Deťom sa táto akcia veľmi páčila a pekné, veterné počasie by chceli každý deň. Fotoalbum-->


Prednes poézie a prózy

16.11.2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: 1. kategória MŠ a 1.-4. ročník a 2. kategória 5.-9. ročník a PŠ. Po veľmi pekných vystúpeniach žiakov porota rozhodla nasledovne:
1. kategória:
1. miesto: Miroslava Bučková -4.B
2. miesto: žiaci Pr 2
3. miesto: Oľga Ferencová- 1.A
2. kategória:
1. miesto: Kevin Kaleja- 9.A
2. miesto: Tomáš Kaleja- 8.A
3. miesto: Emília Giňová- 5.B
Fotoalbum-->


Futbalový turnaj vo Vranove

Dňa 14.11.2018 sme sa zúčastnili futbalového turnaja vo Vranove. Turnaj sa uskutočnil v mestskej športovej hale. Nové prostredie bolo pre nás veľkou výzvou úspešne sa umiestniť. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín a hralo sa systémom každý s každým. Po troch odohratých zápasoch s výsledkami 4:3. 1:4 a 1:1 sme postúpili do osemfinále z druhého miesta. S družstvom SŠI Vranov sme prehrali 2:7 a museli sme sa uspokojiť s bojom o 3. miesto, kde sme zápas zvládli s vyhrali nad OUI Snina 1:0. Tento turnaj mal pre našich chlapcov príchuť bronzových medailí. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Mário Surmaj. Fotoalbum-->


Záložka do knihy spája školy

Stalo sa už tradíciou, že sa v posledný októbrový týždeň venujeme medzinárodnému projektu ,,Záložka“, ktorý vyhlasuje SPK v Bratislave a Knižnica J. Mahena v Brne. Téma 9. ročníka bola: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Celý deň 26. októbra  sme sa venovali knihám, ich prezeraniu, čítaniu a počúvaniu rozprávok. Následne sme zhotovili záložky, ktoré sme spoločne odprezentovali pred spolužiakmi a zaslali ich družobnej škole v Brezne. Fotoalbum-->


Mesiac úcty k starším

Dňa 23.10.2018 sme s deťmi z našej školy navštívili zariadenie pre seniorov  Dom sociálnych služieb DOTYK v Medzilaborciach. Deti vystúpili s krátkym kultúrnym  programom. Bolo to ich prvé vystúpenie na verejnosti a pre nich  o to vzácnejšie, že potešili  druhých  nielen programom, ale aj drobným darčekom. Keďže nikdy nenavštívili takéto zariadenie, mali trošku obavy aj trému. Príjemné prostredie a vľúdne prijatie odbúrali trému a celá návšteva sa niesla v priateľskom duchu. Odmenou im bol potlesk aj sladký balíček. Pesničkami potešili aj ležiacich klientov. V závere návštevy si prezreli priestory zariadenia, sociálna pracovníčka im povedala ako babičky a dedkovia trávia čas v takomto zariadení.  Deti po príchode do školy rozprávali spolužiakom  svoje  dojmy a zážitky. Fotoalbum-->


Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl

23.10.2018 naša škola zorganizovala futbalový turnaj špeciálnych škôl v malom futbale. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z Vranova, Svidníka, Sniny, Prešova a Humenného. Hralo sa systémom každý s každým, jednokolovo, s počtom hráčov v poli 4+1. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč ŠZŠI Snina Tomáš Kroka s 13 gólmi, najlepší brankár turnaja bola Andrea Daňová zo SŠI ,Masarykova Prešov.
1. miesto: SŠI Varanov nad Topľou
2. miesto: ŠZŠI Snina
3. miesto: SŠI Svidník
4. miesto: SŠI Medzilaborce
5. miesto: SŠI Masarykova Prešov
6. miesto: SŠI Humenné
Fotoalbum-->


Športové popoludnie

Dňa 19. 9. 2018 sa naši starší žiaci spoločne s vychovávateľom zúčastnili hokejového zápasu, ktorý sa odohral na Zimnom štadióne v Humennom. Bol to súboj  medzi MHK Humenné a Dukla Michalovce (1. liga – 3. kolo). Žiaci si naplno vychutnávali hokejovú atmosféru, fandili, povzbudzovali. Zápas sa skončil v prospech hostí s výsledkom 2 : 7. Fotoalbum-->


Beh vďaky


Dňa 14.09.2018 sme sa po dlhšej prestávke opäť zúčastnili ,,Behu vďaky“, ktorý
organizovalo naše mesto. Táto akcia má viac ako 40 ročnú tradíciu, koná sa pri
príležitosti oslobodenia mesta Medzilaborce. Naši žiaci súťažili spoločne so zdravými
žiakmi základných a stredných škôl. 20 žiakov súťažilo vo všetkých kategóriách.
Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
Beh na 100 m: 5. miesto-Patrik Surmaj, 3.A
Beh na 200 m: 6. miesto- Marek Šamko, 6.A
Beh na 300 m: 6. miesto- Patrik Sivák, 7.A
Beh na 750 m: 4. miesto – Peter Kanči, 1. ročník PŠJesenné účelové cvičenie

13.09.2018 za krásneho slnečného počasia sa všetci žiaci našej školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia. Účelom tohto cvičenia bola turistická prechádzka spojená so súťaživými hrami, ktoré sme realizovali na futbalovom ihrisku v areáli DeD sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Po cvičnom poplachu spojenom s evakuáciou sme sa odobrali do športového areálu. Žiaci si počas hier precvičili koordináciu, súťažili v rýchlosti a presnosti, strieľali na terč zo vzduchovky, hádzali granátom a hrali loptové hry. Orientáciou v teréne v blízkom lesíku sa žiaci zamerali na prípravu ohniska spojenú so zakladaním ohňa. Obohatení o nové poznatky sme sa zdravo unavení vrátili späť do školy. Fotoalbum-->
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018
Prázdniny
         
Posledný deň   vyučovania pred začiatkom prázdnin
         
Termín prázdnin
         
Začiatok   vyučovania po prázdninách
jesenné
         
30.   október 2018
  
(utorok)
         
31.   október
  
2. november 2018
         
5.   november 2018
  
(pondelok)
vianočné
         
21.   december 2018
  
(piatok)
         
23.   december 2018
  
– 7. január 2019
         
8.   január 2019
  
(utorok)
polročné
         
31. január 2019
  
(štvrtok)
         
1.   február 2019
  
(piatok)
         
4.   február 2019
  
(pondelok)

         
Košický kraj,
Prešovský kraj
         
15.   február 2019
  
(piatok)
         
18.   február –
  
22.   február 2019
         
25.   február 2019
  
(pondelok)
         
jar
         
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj
         
22.   február 2019
  
(piatok)
         
25.   február –
  
1.   marec 2019
         
4.   marec 2019
  
(pondelok)

         
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
         
1.   marec 2019
  
(piatok)
         
4.   marec –
  
8.   marec 2019
         
11.   marec 2019
  
(pondelok)
veľkonoč

         
17. apríl 2019
  
(streda)
         
18. apríl
  
23. apríl 2019
         
24.   apríl 2019
  
(streda)
letné

         
28.   jún 2019
  
(piatok)
         
1.   júl
  
31. august 2019
         
2.   september 2019
  
(pondelok)
Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach
oznamuje rodičom, žiakom a širokej verejnosti, že
slávnostné otvorenie
školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.septembra 2018
o 8.00 hod. v budove školy.

Vyhodnotenie dochádzky žiakov v školskom roku 2017/2018

Dochádzka žiakov do školy výrazne ovplyvňuje nadobúdanie vedomostí a zručností. Počas druhého polroka sme sa snažili, aby si naši žiaci zlepšili školskú dochádzku a motivovali sme ich tým, že sme vyhodnocovali každý mesiac najlepšiu triedu a žiakov, ktorí majú 0 vymeškaných hodín. Každého oceneného čakala sladká odmena.
December- trieda variantu B3, Olachová Monika- PR1
Cina Mário- PR2
Cinová Lucia- 1.A
Január- trieda 3.A, Čonková Annamária-3.A
Čonka Ľuboš- 3.A
Karalová Sára- 4.A
Február- trieda 4.A, Čonka Martin-B3
Grundza Maroš-8.A
Čonka Matúš- 8.A
Marec- trieda 6.A, Kanči Peter B3
Vanesa Ferencová-4.A
Apríl- trieda PR2, Jano Matej- B4
Máj- trieda PR1, Jano Matej- B4
Jún- trieda variantu B3, Jano Matej- B4
Demeter Roman-1.A
Demeterová Viktória-2.A
Demeter Ivan-2.A
Gabčová Miroslava-3.A
Demeterová Andrea- 7.A

Po stopách slobody

Dňa 20.06.2018 žiaci vyšších ročníkoch spolu s pedagógmi navštívili miesta najväčšej vojnovej operácie 2.svetovej vojny na území Slovenska. Exkurziu začali vo Vojenskom historickom múzeu - Múzejnom oddelení vo Svidníku. V múzeu si prezreli trojrozmerné predmety, autentické fotografie, vojenské uniformy a pozreli  krátky filmový dokument o priebehu ťažkých bojov, ktoré sa odohrávali na severe Slovenska. V blízkosti múzea sa nachádza Park bojovej techniky.  V ňom žiaci mali možnosť vidieť 14 kusov vojenskej bojovej techniky, ktorá sa používala pri Karpatsko-duklianskej operácii a v povojnovom období. Žiaci sa spontánne pýtali na vojenskú techniku, zaujímal ich život ľudí v časoch bojov, vyjadrovali sa k hrdinstvu vojakov, ktorí bojovali za slobodu. Ďalšou zastávkou bol Pamätník sovietskej armády, vojnový cintorín, na ktorom je pochovaných 9 000 sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní tohto územia. Exkurzia pokračovala návštevou vyhliadkovej veže na Dukle. Návštevu začali na vrchnej kupole veže, z ktorej bol výhľad na šíre slovenské a poľské pohraničie. Sprievodca oboznámil žiakov s históriou veže a expozíciou, ktorá sa nachádza na prízemí. Žiaci obdivovali vojenské lietadlo HL-01, ktoré ako jediné na svete sa dá naštartovať a taktiež rôzne fotografie, nálezy z bojiska. Poslednou zastávkou exkurzie bola dedinka Vyšný Komárnik. V blízkom lese sa zachovali zemľanky (bunkre), v ktorých bol počas 2. svetovej vojny umiestnený štáb 1. čs. armádneho zboru ČSSR. Žiakov tieto malé kryty v kopci upútali, vyskúšali si sedenie v nich. Cestou do školy sa spoločne rozprávali o živote vo vojne a v mieri, slobode. Zhodli sa, že to, čo sa dialo počas 2.svetovej vojny sa už nikdy nesmie zopakovať. Fotoalbum->>


Deň detí

Rozžiarené detské očká sú jeden z najuspokojivejších pohľadov na svete. MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. Jeho cieľom je upozorniť svetovú verejnosť na práva a potreby detí. A práve 1. júna, keď nás počasie privítalo jasnou, slnečnou oblohou, sme sa ako každoročne vybrali do prírody sláviť MDD. Dopoludnie bolo plné zábavy, smiechu a športových výkonov, za ktoré boli deti odmenené sladkou odmenou. Na záver si pochutnali na pečenej dobrote. Fotoalbum->>


Turistický pochod Čertižné- Dukla

Tak ako každoročne, aj tohto roku sa 24.05.2018 konal turistický pochod Čertižné- Dukla. Už po 36.krát sa žiaci, učitelia a zamestnanci zúčastnili tohto pochodu, ktorý sa uskutočňuje pri príležitosti oslobodenia našej vlasti. Po dlhej, únavnej trase krásnou prírodou si žiaci uctili pamiatku padlých pri pomníku na Dukle položením venca. Fotoalbum->>


Školský slávik 2018

Pieseň sprevádza človeka od kolísky až po hrob. Do piesní naši predkovia vkladali svoje radosti, starosti, nádeje, túžby, lásky, jednoducho svoj život. Spevácke súťaže majú vo svete dlhoročnú tradíciu. Naším druhým ročníkom školského slávika si ju chceme budovať aj my. 27.04.2018 sa školou, viac ako kedykoľvek, ozývali krásne zvuky piesní. Žiaci spievali ľudové aj moderné piesne v rôznych jazykoch: slovenskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, ba aj v maďarskom. Do súťaže sa zapojili všetky ročníky v sólovom aj skupinovom speve. Najkrajšie vystúpenia porota ocenila peknými cenami. Ocenení: Sólo spev: Oľga Ferencová- prípravný ročník, Sára Čonková- prípravný ročník, Miroslava Bučková- 3.B, Marek Mišalko, Peter Bano- 4.A, Eduarda Horváthová- Forgáčová- 9.A, Pavol Rosol- PŠ-2.r. Skupinový spev: 1. a 2. ročník, 6.B, 7.A-8.A, žiačky praktickej školy Čistá slovenská pieseň je jedným z našich najväčších pokladov. Skutočnosť, že ju kriesia aj najkrajšie hlasy detí, je prísľubom, že nikdy nezanikne. Fotoalbum-->


Oznam
Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 101, ods. 2,3,4 a  §62 až  §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka učebný odbor 6492 E 00- praktická škola denného štúdia praktickej školy, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2018/2019 určuje 2. kolo prijímacích skúšok pre učebný odbor 6492 E 00   Termín: 19.06.2018 o 8.00 hod.
Miesto konania: budova Spojenej školy internátnej


Veľkonočné vajíčka

Dňa 21.03.3018 sa v múzeu Andyho Warhola konala výstava veľkonočných vajíčok. S blížiacimi sa sviatkami sme sa tejto výstavy zúčastnili aj my. Mali sme možnosť vidieť rôzne techniky zdobenia veľkonočných vajíčok, ktoré sme si mohli aj zakúpiť. Deťom sa veľkonočné vajíčka veľmi páčili. Touto výstavou sme si priblížili atmosféru blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Fotoalbum-->


Návšteva knižnice

Mesiac marec je označovaný ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti deti zo školského internátu navštívili mestskú knižnicu. V knižnici sa deti cítili dobre, útulne. Všetci sme sa usadili  a pani pracujúca v knižnici nám prečítala peknú rozprávku. Deti mali možnosť prejsť sa pomedzi police plné kníh a niektoré z nich si aj prelistovať. Jednu knihu plnú rozprávok sme si z knižnice aj vypožičali a v čase voľných chvíľ si čítame krásne rozprávkové príbehy. Fotoalbum-->


Hádankárska súťaž

Po všetkých zábavných akciách, ktoré sme mali za posledné mesiace, sme sa rozhodli potrápiť aj naše mozgové bunky. Pripravili sme pre deti starších ročníkov súťaž „ Poďte s nami do Hádankova.“ Deti si svoje hádanky vyberali podľa čísel z klobúka. Na naše prekvapenie sa im celkom dobre darilo a mnohokrát uhádli aj náročnejšie hádanky. Počas súťaže vládla pohodová atmosféra. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu a tí najlepší aj vecné ceny. Fotoalbum-->

Radovánky na snehu

Hoci sme sa zatiaľ nedočkali  štedrej snehovej nádielky, aj to málo nám  stačilo, aby sme zorganizovali pre žiakov ubytovaných v školskom internáte radovánky na snehu. Bolo to v jedno krásne slnkom zaliate popoludnie. Miesto konania - poriadne dlhý svah, ktorý sa nachádza  v areáli mestského amfiteátra. Boli to vydarené preteky v sánkovaní, bodovaní i kĺzaní.  Ukončili sme to veselou guľovačkou. Žiaci sa vrátili z vychádzky s pekne červenými líčkami, ktoré vie deťom pomaľovať iba pani Zima. Fotoalbum-->


Karneval

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. 29. januára 2018 nechýbal ani na našej škole. Ani tento rok žiaci nesklamali a pripravili si pre nás kultúrno- zábavný program. Po programe nasledovala promenáda v maskách. Kreativita žiakov, učiteľov a vychovávateľov bola nápaditá, svojou šikovnosťou vyrobili nádherné a zaujímavé masky. Porota vyhodnotila najkrajšie masky peknými cenami. Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Boli masky, veľký bál, bol to super karneval. Fotoalbum-->


Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
O Z N A M
       Riaditeľstvo SŠI Medzilaborce oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že zápis do prípravného ročníka a 1. ročníka špeciálnej základnej školy a do špeciálnej materskej školy sa koná v termíne od 1. apríla 2018 do 30. apríla 2018. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu, správu z psychologického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Medzilaborciach /sídli v budove ÚPSVaR /. Na vyšetrenie objednáva svoje dieťa rodič, zákonný zástupca.
                                                                         Mgr. Jozef Capcara
                                                                            riaditeľ školy

OZNAM

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 101, ods. 2,3,4 a § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka učebný odbor 6492 E 00 – praktická škola denného štúdia Praktickej školy, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2018/2019 určuje:
TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – praktická škola: 1.termín 1. Kolo: 14. máj 2018 o 8.00 hod.
MIESTO KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce
V prípade, že po 1. kole prijímacích skúšok vo vyššie uvedených termínoch nebude naplnený maximálny možný počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v ďalšom termíne 19.06.2018 a toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 04.06.2018
Návrat na obsah