2024 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Výsledky prijímacieho konania 2.kolo 2024
Aktaulity 2024
Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností
Dňa 04.06. - 05.06.2024 sa konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore - murár v Snine. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci odborného učilišťa v odbore stavebná výroba - murárske práce Ondrej Pohlodko a Kristián Sivák pod vedením majstrov Mgr. Mariána Markoviča a Ing. Vladimíra Paška. Priebeh súťaže bol rozdelený do dvoch častí - teoretická časť a časť praktická. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje teoretické vedomosti a znalosti, v praktickej časti mali možnosť svoje znalosti uplatniť priamo pri pokladaní zámkovej dlažby. Každý zo súťažiacich mal vymedzenú plochu na položenie zámkovej dlažby. Hodnotilo sa dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci, používanie náradia a náčinia a technologický postup pri pokladaní zámkovej dlažby, ako aj konečný výsledok práce. Účasť žiakov na súťaži bola prínosom vo vytváraní priaznivého prostredia na motiváciu a aktívny prístup k pracovným činnostiam, môže ich viesť k samostatnosti pri riešení úloh a povinností v živote.
Školský výlet do mesta Humenné
Dňa 06.06.2024 sa žiaci I., II. a III. OS v sprievode svojich majstrov rozhodli dať si deň voľna od vzdelávania a navštívili mesto Humenné. Spoznávali jeho krásy a samozrejme nákupy a dobré jedlo nemohli chýbať. Určite sa takéto výlety stanú v našom odbore tradíciou.
Medzinárodný deň detí
Deti našej školy si svoj deň užili naplno a v dobrej nálade. V rôznych súťažiach si precvičili svoje zručnosti a to hlavne vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť. Za svoj výkon boli odmenené sladkým prekvapením. Najväčším zážitkom bola opekačka, bola to príležitosť opiecť si svoj špekáčik. Taktiež zaujímavú zábavu pridala obľúbená aktivita maľovanie na tvár, ktorá bola skvelou zábavou pre deti.
Ochutnávka ovocia
Ovocie je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny, má liečivé účinky pre náš organizmus. Žiaci našej školy sa zúčastnili ochutnávky dvoch druhov ovocia, čučoriedok a marhúľ. Na začiatku ochutnávky počúvali krátku prednášku, neskôr sami určovali rozdiely ochutnávaného ovocia, názov, chuť, druh, farbu a ochutnávali ovocie. Marhule a čučoriedky žiakom veľmi chutili. Nakoniec žiaci vyhotovili nádherné plagáty, ktoré sme umiestnili v školskej jedálni.
Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok
Voda nie je samozrejmosť
Počas prechádzky jarnou prírodou do RO Danova sme si všimli rozpadnutý prístrešok na studničke. Chlapci zo siedmej výchovnej skupiny v spolupráci s pánom učiteľom a pánom vychovávateľom zhotovili nový prístrešok, ktorý nahradí pôvodný rozpadnutý. Pevne dúfame, že prístrešok splní svoj účel a poteší smädných okoloidúcich. Peter Spišák.Turistický pochod Čertižné - Dukla
Dňa 30. 5. 2024 sa uskutočnil turistický pochod Čertižné – Dukla, na ktorom sa zúčastnilo 28 žiakov a 4. pedagogickí zamestnanci. Tento tradičný pochod sa uskutočňuje už niekoľko desaťročí. Dĺžka trasy je približne 16 km, ktorá vedie pozdĺž Slovensko – poľských hraníc. Začiatok pochodu je situovaný v dedinke Čertižné, kde sa po príjazde autobusu, s dobrou náladou, skupina vydáva na pochod. V polovici trasy nastáva prestávka na občerstvenie, v priebehu ktorej sa opeká. V cieli, ktorý je pri vyhliadkovej veži na Dukle, všetci účastníci doplnia sily gulášom.
Svetový deň včiel
Každý rok 20. mája si ľudia na celom svete pripomínajú, za čo všetko vďačia včelám. Aj my sme si pripomenuli tento dôležitý deň venovaný včelám. Včielky nám vďaka opeľovaniu pomáhajú rozmnožovať rastliny, čím sa zachováva druhová pestrosť našej prírody. Vďaka nim máme veľa druhov ovocia a zeleniny. Okrem nenahraditeľného opeľovania nám poskytujú aj celý rad iných produktov: med, propolis a peľové guličky, s ktorými sa zoznámili aj naši žiaci. Dozvedeli sa množstvo cenných informácií o živote včiel, o osadenstve úľa, pozreli si krátku prezentáciu a rozprávku „Včielka Maja“. Žiaci PR2, 1.B, 3.A sa zapájali do diskusie, ochutnávali med, peľové guličky a nakoniec mali za úlohu vymaľovať obrázky, z ktorých vytvorili pekný plagát. Akcia sa žiakom páčila, aktívne sa zapájali do všetkých aktivít.
Medzinárodný deň mlieka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka, ktorý bol 16.5.2024 sme so žiakmi OU a PŠ uskutočnili prednášku o mlieku a mliečnych výrobkoch spojenú s tematickou prezentáciou doplnenú o sledovanie edukačného videa o spracovaní mlieka. Žiaci mali možnosť tiež ochutnávať niektoré druhy mlieka, mliečnych výrobkov a nátierok, ktoré pripravili žiaci PŠ. Na záver si žiaci OU a PŠ svoje už získané a novonadobudnuté vedomosti o mlieku a mliečnych výrobkoch preverili v pripravenom vedomostnom kvíze. Mgr. Marián Markovič, Ing. Vladimír Paško.Čarovný chodník
Kreslím kreslím maľujem, modré nebo čiernu zem,
a na zemi zajko v kríčku, na nebíčku lastovičku,
ešte náš dom pri plote a otecka v robote.
Deti zo ŠMŠ 1 a ŠMŠ 2 sa rozhodli v slnečný utorkový deň urobiť z chodníka na našom školskom dvore nový, veselý, farebný. Deti prejavili svoje zručnosti pri kreslení farebnými kriedami na chodníku. Nakreslili farebné autíčka, domčeky, usmievavé slniečko, srdiečka pre svoje mamičky. Darilo sa im super.
Svetový deň rodiny
Dňa 17. mája 2024 sme so žiakmi strávili príjemné dopoludnie. V tento deň sa na našej škole konala školská akcia s názvom „Svetový deň rodiny“, ktorú sme si pripomenuli rôznymi aktivitami. Práce žiakov sú vystavené vo vestibule školy. Mgr. Komanická, Mgr. Siriková, Mgr. Guba, Mgr. Kraslanová.Výsledky prijímacieho konania 1.kolo
Učebný odbor: stavebná výroba-murárske práce 3686 G 03
Výsledky prijímacieho konania 1.kolo
Učebný odbor: opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 6485 G
Výsledky prijímacích skúšok - PŠ 1. kolo
Deň matiek
V našej škôlke dňa 13. mája 2024 pri príležitosti osláv Dňa matiek, si detičky zo ŠMŠ2 vytvorili pekné kvetinky pre svoje mamičky. Ako vďačnosť za ich lásku a starostlivosť. Triedna učiteľka Bc. Jana Pirníková.
Sadíme si školské ovocie a zeleninu
V dňoch 22. – 26. apríla 2024 sa žiaci našej školy sa rozhodli zapojiť do projektu výsadby ovocných stromčekov v areáli svojej školy. S učiteľmi pracovného vyučovania a praktickej školy žiaci vysadili ovocné stromčeky a kríky v súlade s projektom Školské ovocie, ktoré škole dodáva firma HOOK s.r.o. Žiaci sa budú v rámci aktivít na vyučovaní o stromčeky a kríky starať a ošetrovať. Prínosom bude pre žiakov krajšie zdravé prostredie, neoceniteľná skúsenosť a benefit pre budúce generácie žiakov našej školy - zdravé ovocie, ktoré budú mať ľahko na dosah. Žiaci taktiež vysadili priesady paprík a paradajok, ktorých plody budú využívať pri príprave pokrmov na vyučovaní odborno-praktických predmetov a pracovného vyučovania.
Upratovanie časti povodia rieky Laborec
Dňa 30.mája sa žiaci našej školy zúčastnili akcie „Upratovanie časti povodia rieky Laborec“. V spolupráci s mestom Medzilaborce, ktoré žiakom poskytlo vrecia na odpad a rukavice, sa táto akcia úspešne zrealizovala. Žiaci vyzbierali odpad, ktorý bol porozhadzovaný po oboch brehoch rieky Laborec za amfiteátrom. Radi sa takejto akcie zúčastnime aj v budúcom školskom roku a dúfame, že odpadu bude menej a menej.
Exkurzia murári
Dňa 26.4.2024 sa žiaci OU odbor: stavebná výroba - murárske práce zúčastnili exkurzie pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča a Ing. Vladimíra Paška. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci – učni oboznámili s nákupom rôzneho stavebného materiálu. Navštívili v meste Humenné obchodné centrum Merkury Market, kde mali možnosť vidieť široký sortiment stavebného materiálu.
Školský slávik
Všetky spevu chtivé deti/žiaci materskej a základnej školy mali 23.04.2024 možnosť ukázať svoj spevácky talent, kedy v klubovni školy sa konala súťaž Školský slávik. Súťaž otvoril pán riaditeľ Mgr. Jozef Capcara, programom sprevádzala pani učiteľka Mgr. Ingrid Chachaľáková. Všetci súťažiaci mohli svojím spevom potešiť všetkých zúčastnených. Boli súťažiaci, ktorí sa na súťaž pripravovali dlhodobo, aby bezchybne zvládli text i melódiu piesní. Iní zase odvážne, bez prípravy zvládli hru na nástroji i spev, čím milo prekvapili a zabavili všetkých prítomných. Takými boli bratia Gabriel a Patrik Surmajovci, ktorí za svoj výkon získali od poroty - tá pracovala v zložení: Mgr. V. Kuzmová, Mgr. M. Pirníková a Mgr. A. Žuková, špeciálnu cenu a uznanie. Ďalší súťažiaci sa predstavili buď jednotlivo – to boli tí odvážnejší, buď skupinovo. Školou sa ozývali nielen slovenské, ale aj krásne, rytmické rómske piesne. S najbohatším repertoárom sa predstavili žiaci 4.A triedy, ktorí pred publikum vystúpili opakovane niekoľkokrát. Niekoľkoročný sen si svojím vystúpením splnil žiak 9.ročníka Milan Grundza. A tí, ktorí síce vedia spievať, ale nenabrali odvahu postaviť sa pred ostatných, si zaspievali známe piesne spoločne z miesta. Odmenení boli všetci – jedni potleskom, ďalší sladkosťou a tí najlepší vecnou cenou. Peknú vecnú cenu za 1.miesto získal žiak 2.A triedy Mário Grundza, ktorého na súťaž pripravila pani učiteľka Mgr. Erika Onufráková. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 4. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ingrid Chachaľákovej. Tretie miesto obsadila Viktória Grundzová – žiačka 1.B triedy s triednou učiteľkou Mgr. A. Žukovou.
Deň Zeme
Dnes, 22. apríla, má naša Zem svoj sviatok. Je to deň, kedy si pripomíname, že sme zodpovední za našu planétu. Je dôležité, aby sme sa o ňu starali. Týmito slovami sme začali našu aktivitu s triedami 4.A, 5.A a 6.B. Po malých ukážkach o histórii zavedenia tohto dňa sme prepojili vyučovanie matematiky a vlastivedy s výtvarnými aktivitami. Porozprávali sme si o dôležitosti triedenia odpadu, šetrenia energiami a celkovom správaní sa človeka k prírode. Myslíme aj na budúce generácie a zachráňme prírodu! Mgr. Chachaľáková, Mgr. Bajajová.
Privítanie jari a deň Rómov
Privítanie jari a deň Rómov
8.apríl - Medzinárodný deň Rómov, je venovaný Rómskemu etniku, ktoré v prevažnej miere osídľuje značnú časť Európy. Keďže naši žiaci majú rómsku národnosť, tak sme oslávili ich deň. Zábavno-kultúrnemu podujatiu predchádzala krátka beseda o histórii Rómov, významných osobnostiach a ich temperamentu, ktorý sa prejavuje hlavne tancom a spevom. Po krátkej besede nás žiaci potešili krátkym kultúrnym programom, po ktorom nasledovali rôzne súťaže. Po vyhodnotení súťaží nasledovala dlho očakávaná diskotéka.
Montáž sadrokartónových konštrukcií
Učni 2. ročníka učebného odboru stavebná výroba - murárske práce sa v 29. týždni odborného výcviku naučili montovať sadrokartónové konštrukcie zakrývajúce pôvodný strop. Za pomoci majstra odborného výcviku Mgr. Mariána Markoviča najskôr osádzali po obvode pozinkované UD-profily, do ktorých potom vkladali pozinkované CD-profily. Na pripravenú konštrukciu upevňovali sadrokartónové dosky, ktoré najskôr upravili, odrezali na požadovaný rozmer. Počas celého montážneho procesu sa dbalo na dodržiavaní BOZP.
Deň vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bol 22.3.2024 sme sa so žiakmi školského internátu rozprávali o potrebe vody pre život a o samotnom kolobehu vody. Žiaci následne robili výtvarné práce na danú tému a spoločne spravili výstavu svojich prác.
Marec - mesiac knihy
V pondelok 18.03.2024 sme v rámci „ Marec mesiac knihy“ navštívili Mestskú knižnicu v Medzilaborciach. V počte 9 žiakov z troch skupín sa deti oboznámili ako to v knižnici funguje, aké rozdelenie kníh a tituly sa tu nachádzajú. Pútavým spôsobom prečítaná rozprávka a otázky detí veľmi zaujali. V knižnici sa im veľmi páčilo a určite sa tam ešte vrátime. Jana Halasová.

Návšteva Miniskanzenu
Dňa 18.03.2024 sme využili pekné jarné počasie na návštevu Miniskanzenu v Medzilaborciach, ktorý ponúka pohľad na rusínsku dedinu v minulosti. Zúčastnili sa žiaci výchovných skupín III., IV., V. s vychovávateľmi. Žiaci sa zoznámili s jednotlivými replikami domov a budov, ktoré sú autentické aj ručne robené z tradičných prírodných materiálov. Žiakom sa návšteva Miniskanzenu veľmi páčila. Bc. Melánia Lutášová-Husťáková.
Celoštátna súťaž
Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky.
Dňa 21. marca 2024 naše odborné učilište organizovalo celoštátnu súťaž v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tohto významného dňa sa zúčastnilo 9 súťažných družstiev z rôznych kútov Slovenska. Žiaci si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti preverili formou testu a troch praktických úloh. Všetci súťažiaci boli úžasní, no umiestniť sa mohli len tri súťažné družstvá.
Naše odborné učilište sa umiestnilo na nádhernom prvom mieste, za čo patrí naša srdečná vďaka žiačke prvého ročníka Patrícií Demeterovej a žiačke tretieho ročníka Mirke Mišalkovej. Ich veľká snaha a ochota pripraviť sa na tento náročný deň, priniesla želané ovocie. Sme na nich nesmierne hrdí. Ako organizátorom tejto súťaže nám bolo veľkou cťou pripraviť tento krásny deň a zároveň sa chceme poďakovať vedeniu školy za to, že nám poskytli všetko, čo sme potrebovali.
Mgr. Ivana Andruchová
Marec - mesiac knihy
My sme koncom marca privítali jar a nás privítala pani Bc. Brecíková. Mestská knižnica nám aj v tomto školskom roku 2023/2024 otvorila svoje dvere. Čakalo nás milé privítanie, ktoré bolo sprevádzané zaujímavým výkladom o tom, čo všetko nás v týchto priestoroch čaká. Prezreli sme si najmä knihy určené detským čitateľom a započúvali sme sa do príbehu o zajačikovi. Čas, ktorý sme tam strávili, plynul veľmi rýchlo. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.
Deň svätého Valentína
Dňa 14.02.2024 sme si so žiakmi z odboru opatrovateľská starostlivosť pripomenuli krásny a významný sviatok všetkých zaľúbených, Deň sv. Valentína. Strávili sme veselé dopoludnie spojené s výrobou veľkého valentínskeho plagátu od nás, pre vás. Samozrejme nemohla chýbať kávička, koláčiky a spoločná fotka.
Valentínska diskotéka
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami. Pri príležitosti sviatku sv. Valentína detičky z triedy ŠMŠ 1 a ŠMŠ 2 prežili krásne zábavné predpoludnie. Spoločne si zasúťažili, zatancovali a vyrobili valentínske srdiečka pre svoje mamičky.
Keď nás prax baví
Fašiangové dopoludnie
Návrat na obsah