Fotoalbumy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Privítanie jari a deň Rómov
Privítanie jari a deň Rómov
8.apríl - Medzinárodný deň Rómov, je venovaný Rómskemu etniku, ktoré v prevažnej miere osídľuje značnú časť Európy. Keďže naši žiaci majú rómsku národnosť, tak sme oslávili ich deň. Zábavno-kultúrnemu podujatiu predchádzala krátka beseda o histórii Rómov, významných osobnostiach a ich temperamentu, ktorý sa prejavuje hlavne tancom a spevom. Po krátkej besede nás žiaci potešili krátkym kultúrnym programom, po ktorom nasledovali rôzne súťaže. Po vyhodnotení súťaží nasledovala dlho očakávaná diskotéka.
Montáž sadrokartónových konštrukcií
Učni 2. ročníka učebného odboru stavebná výroba - murárske práce sa v 29. týždni odborného výcviku naučili montovať sadrokartónové konštrukcie zakrývajúce pôvodný strop. Za pomoci majstra odborného výcviku Mgr. Mariána Markoviča najskôr osádzali po obvode pozinkované UD-profily, do ktorých potom vkladali pozinkované CD-profily. Na pripravenú konštrukciu upevňovali sadrokartónové dosky, ktoré najskôr upravili, odrezali na požadovaný rozmer. Počas celého montážneho procesu sa dbalo na dodržiavaní BOZP.
Deň vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bol 22.3.2024 sme sa so žiakmi školského internátu rozprávali o potrebe vody pre život a o samotnom kolobehu vody. Žiaci následne robili výtvarné práce na danú tému a spoločne spravili výstavu svojich prác.
Marec - mesiac knihy
V pondelok 18.03.2024 sme v rámci „ Marec mesiac knihy“ navštívili Mestskú knižnicu v Medzilaborciach. V počte 9 žiakov z troch skupín sa deti oboznámili ako to v knižnici funguje, aké rozdelenie kníh a tituly sa tu nachádzajú. Pútavým spôsobom prečítaná rozprávka a otázky detí veľmi zaujali. V knižnici sa im veľmi páčilo a určite sa tam ešte vrátime. Jana Halasová.
Návšteva Miniskanzenu
Dňa 18.03.2024 sme využili pekné jarné počasie na návštevu Miniskanzenu v Medzilaborciach, ktorý ponúka pohľad na rusínsku dedinu v minulosti. Zúčastnili sa žiaci výchovných skupín III., IV., V. s vychovávateľmi. Žiaci sa zoznámili s jednotlivými replikami domov a budov, ktoré sú autentické aj ručne robené z tradičných prírodných materiálov. Žiakom sa návšteva Miniskanzenu veľmi páčila. Bc. Melánia Lutášová-Husťáková.
Celoštátna súťaž
Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky.
Dňa 21. marca 2024 naše odborné učilište organizovalo celoštátnu súťaž v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tohto významného dňa sa zúčastnilo 9 súťažných družstiev z rôznych kútov Slovenska. Žiaci si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti preverili formou testu a troch praktických úloh. Všetci súťažiaci boli úžasní, no umiestniť sa mohli len tri súťažné družstvá.
Naše odborné učilište sa umiestnilo na nádhernom prvom mieste, za čo patrí naša srdečná vďaka žiačke prvého ročníka Patrícií Demeterovej a žiačke tretieho ročníka Mirke Mišalkovej. Ich veľká snaha a ochota pripraviť sa na tento náročný deň, priniesla želané ovocie. Sme na nich nesmierne hrdí. Ako organizátorom tejto súťaže nám bolo veľkou cťou pripraviť tento krásny deň a zároveň sa chceme poďakovať vedeniu školy za to, že nám poskytli všetko, čo sme potrebovali.
Mgr. Ivana Andruchová
Deň svätého Valentína
Dňa 14.02.2024 sme si so žiakmi z odboru opatrovateľská starostlivosť pripomenuli krásny a významný sviatok všetkých zaľúbených, Deň sv. Valentína. Strávili sme veselé dopoludnie spojené s výrobou veľkého valentínskeho plagátu od nás, pre vás. Samozrejme nemohla chýbať kávička, koláčiky a spoločná fotka.
Marec - mesiac knihy
My sme koncom marca privítali jar a nás privítala pani Bc. Brecíková. Mestská knižnica nám aj v tomto školskom roku 2023/2024 otvorila svoje dvere. Čakalo nás milé privítanie, ktoré bolo sprevádzané zaujímavým výkladom o tom, čo všetko nás v týchto priestoroch čaká. Prezreli sme si najmä knihy určené detským čitateľom a započúvali sme sa do príbehu o zajačikovi. Čas, ktorý sme tam strávili, plynul veľmi rýchlo. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.
Fašiangové dopoludnie
Valentínska diskotéka
Valentínska diskotéka
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami. Pri príležitosti sviatku sv. Valentína detičky z triedy ŠMŠ 1 a ŠMŠ 2 prežili krásne zábavné predpoludnie. Spoločne si zasúťažili, zatancovali a vyrobili valentínske srdiečka pre svoje mamičky.
Keď nás prax baví
Vyrábame vtáčiu jedáleň
Vtáky sa prikrmujú pomocou kŕmidiel len v zimnom období, kedy je nedostatok potravy. Takto jednoducho spolu s deťmi z triedy ŠMŠ2 sme si zhotovili kŕmidlo pre vtáčikov z krabice od mlieka. Zavesili sme ho na strom pred budovou našej školy a tešíme sa, až priletia prvé hladné zobáčiky. Triedna učiteľka Bc. Jana Pirníková.
Mikuláš 2023
Rozsvietenie stromčeka
Športové hry
Svetový deň stromov v školách
Vedomostný kvíz 23.11.2023
Šarkaniáda
Škôlkárska olympiáda
Jesenná výstava
Výstup na vyhliadkovú vežu Kýčera
Svetový deň mlieka 05.10.2023
Svetový deň mlieka v školách 27.09.2023
Turistický pochod Čertižné - Dukla
Školský slávik 2023
Medzinárodný deň detí 2023
Návšteva knižnice 2023
Valentín
Zimné radovánky
Beseda o poľovníckom združení
Valentínske dopoludnie
Sánkovačka
Karneval 2023
Fašiangové dopoludnie 2023
Pečenie medovníkov 2022
Mikuláš aj popoludní
Vianočný stromček 2022
Mikuláš 2022
Deň mlieka 2022
17. november 2022
Psíčkovo
Tvorivé dielne
Šarkaniáda
Svetový deň jabĺk
Slávik 2019
Mikulášska diskotéka
Divadielko Zlaté kuriatko
Mikuláš 4.12.2019
Vedomostný kvíz 22.11.2019
Halový futbalový turnaj VT 21.11.2019
Divadielko - Snehulienka a sedem trpaslíkov
Halový futbalový turnaj ML 6.11.2019
Najkrajší list
Prednes poézie a prózy 22.10.2019
Záložka do knihy spája školy 18.10. 2019
Jesenné aktivity v ŠMŠ
Deň stromov
Svetový deň prvej pomoci
Jesenné účelové cvičenie 11.9. 2019
Návšteva HaZZ 2019
Turistický pochod Čertižné - Dukla
Deň detí 2019
Valentínska diskotéka
Karneval
Sánkovačka
Vianočné pečenie medovníkov
Šarkaniáda 21.11.2018
Prednes poézie 16.11.2018
Futbalový turnaj 14.11.2018
Záložka do knihy spája školy 26.10.2018
Mesiac úcty k starším
Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl 23.10.2018
Športové popoludnie 19. 9. 2018
Jesenné účelové cvičenie 13.09.2018
Po stopách slobody 20.06.2018
MDD 1.6.2018
Pochod Dukla 24.05.2018
Školský slávik 2018
Veľkonočné vajíčka 21.03.2018
Návšteva knižnice 14.03.2018
Hádankárska súťaž 14.2.2018
Radovánky na snehu 30.1.2018
Karneval 29.1.2018
Vianoce hrejú na duši 21.12.17
Vianočné zátišia na internáte 20.12.17
Zdobenie stromčeka v ŠMŠ 19.12.17
Mikulášska besiedka 6.12.2017
Najkrajšia vianočna ikebana 5.12.2017
Vyhodnotenie súťaže ochranárik 1.12.2017
Svetový deň televízie 21.11.2017
Futbalový turnaj 15.11.2017
ZOO Stropkov 9.11.2017
Záložky
Prednes poézie
Ochranárik 27.10.2017
Drogová závislosť 26.10.2017
Jesenná výzdoba 24.10.2017
Jesenná aktivita v ŠMŠ
Medzinárodný deň stromov 20.10.2017
Návšteva MMUAW v Medzilaborciach 22.6.2017
Výlet ZOO Košice 21.6.2017
HaZZ 21.6.2017
Medzinárodný deň detí 1.6.2017
Pochod Dukla 23.5.2017
Slávik 2.5.2017
Najkrajšie veľkonočné vajíčko 14.4.2017
Návšteva knižnice 1.3.2017
Divadelné predstavenie 29.3.2017
Valentínska diskotéka 14.2.2017
Karneval 25.1.2017
Snehové kráľovstvo 30.1.2017
CŠPP
Praktická škola
Návrat na obsah