Dokumenty školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah

Školský poriadok školy

Školský poriadok ŠI 2021

Školský poriadok OU 2021

Školský poriadok PŠ 2021

Školský poriadok ŠZŠ 2021

Školský poriadok ŠMŠ 2021

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

ŠkVP pre Praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie:

ŠkVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím:

ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia:

ŠkVP pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým  stupňom mentálneho postihnutia:

ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:

Plán práce školy na školský rok 2019/2020:
Návrat na obsah