Dokumenty školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah

Dokumenty školy

ŠkVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím - nižšie stredné vzdelanie

ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím pre praktickú školu   
ŠkVP pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

Školský poriadok OU 2023-2024  

Školský poriadok PŠ 2023-2024   
Hodnotenie aktualizačného vzdelávania   

Program aktualizačného vzdelávania

Školský poriadok ŠI 2021   

Školský poriadok ŠZŠ 2021   

Školský poriadok ŠMŠ 2021

ŠkVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 2023:

ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom postihnutia_SŠI_šk._rok_2023, 2024:

Návrat na obsah