Dokumenty školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah

Školský vzdelávací program

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

ŠkVP pre Praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie:

ŠkVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím:

ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia:

ŠkVP pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým  stupňom mentálneho postihnutia:

ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:

Plán práce školy na školský rok 2019/2020:
Návrat na obsah