Dokumenty školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah

Školský poriadok školy

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Program aktualizačného vzdelávania

Školský poriadok ŠI 2021

Školský poriadok OU 2021

Školský poriadok PŠ 2021

Školský poriadok ŠZŠ 2021

Školský poriadok ŠMŠ 2021

ŠKVP Variant A 2023/2024

ŠkVP pre Praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie:

ŠkVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími  pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím:

ŠkVP pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým  stupňom mentálneho postihnutia:

ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:

Návrat na obsah