2020 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktuality 2020

 
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
 
Odborné učilište ako organizačná zložka SŠI
 
 
Oznam o zmene kritérií prijatia do OU v školskom roku 2020/2021
 
Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach oznamuje rodičom a  zákonným zástupcom zmenu v kritériách prijatia do OU učebný odbor Stavebná výroba -murárske práce 3686 G 03, učebný odbor Opatrovateľská starostlivosť 6485 G a to vo forme, obsahu, rozsahu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v spoločnosti sa prijímacie skúšky nebudú konať. Do Odborného učilišťa budú v školskom roku 2020/2021 prijatí uchádzači na základe podania prihlášky na štúdium do odborného učilišťa, preskúmania pedagogickej dokumentácie žiaka a dosiahnutých doterajších vzdelávacích výsledkov.

 
V Medzilaborciach 07.04.2020
 


 
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
 
Praktická škola ako organizačná zložka SŠI
 
 
Oznam o zmene kritérií prijatia do PŠ v školskom roku 2020/2021
 
Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach oznamuje rodičom a  zákonným zástupcom zmenu v kritériách prijatia do Praktickej školy učebný odbor 6492 E a to vo forme, obsahu, rozsahu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v spoločnosti sa prijímacie skúšky nebudú konať. Do Praktickej školy budú v školskom roku 2020/2021 prijatí uchádzači na základe podania prihlášky na štúdium do praktickej školy, preskúmania pedagogickej dokumentácie žiaka a dosiahnutých doterajších vzdelávacích výsledkov.
 
 
 
V Medzilaborciach 07.04.2020
 
Návrat na obsah